لیست قیمت ها

لیست قیمت انواع کارت ویزیت

قیمتهای انواع کارت
برای کارتها و لیبل
یکرو ۲۰ تومان
دورو ۴۰ تومان
دورگرد ۷۰ تومان
لمینت ۱۰۰ تومان
طلاکوب ۱۳۰ تومان
به مبلغ بالا جهت برشکاری و بسته بندی و پوشال اضافه می شود

تحویل فوری ۶ ساعته  موجود میباشد

لیست قیمت انواع تراکت و سربرگ و بروشور

تحویل فوری ۶ ساعته موجود میباشد

۴۵ تومان تعداد ۱۰۰۰ تا
۵۵ تومان تعداد ۲۰۰۰ تا
۶۵ تومان تعداد ۵۰۰۰ تا

جهت بسته بندی برشکاری و جعبه به مبالغ بالا اضافه میشود

تحویل ۶ ساعته موجود میباشد

جهت فوریت به مبالغ بالا اضافه می شود