قیمتها رقابتی است
آخرین قیمت چاپ رو از ما بگیریدقیمت هایی رو که از جاهای دیگه گرفتین رو با ذکر جنس کاغذ و زمان تحویل به ما اعلام کنید
اگر بتوانیم زیر اون قیمت براتون میزنم.