از شنبه تا چهارشنبه
تا قبل از ساعت ۱۱ صبح سفارش بدین ساعت ۱۸ تا ۱۹ همان روز تحویل میگیرین

ساعت ۱۱ تا ۱۸ سفارش بدین تحویل روز بعد ساعت ۱۲ تا ۱۵
محصولات موجود برای تحویل ۶ ساعته
کارتهای سلفون مات و براق معمولی و دورگرد
لیبل
تراکت و سربرگ